COMME IL FAUT 6

У извесно доба младости, после многих погрешака и заноса, сваки човек обично долази до неопходне потребе да узме активног учешћа у друштвеном животу, изабира какву било делатност и посвећује се њој; али човеку comme il faut то се ретко дешава. Ја сам знао и знам врло, врло много људи – старих, гордих, самопоузданих, строгих у оцени других, који на питање, ако би им га ко на ономе свету поставио: Ко си ти, и шта си тамо радио?“ – неће бити у стању да одговоре другачије него: “Je fus un home très comme il faut!”[1]

foto by pixabay

                Та је судба чекала и мене.

Наловот на овој пост е преземен од еден поднаслов во делото на Лав Николајевич Толстој (1828 – 1910) „Детињство Дечаштво Младост“. Ставовите од овој дел на ова негово дело се пренесени во целост. Дали тие ставови на авторот од неговото време кога бил млад може да се пренесат во нашава сегашнина? Секој за тоа може сам да одлучи и да даде свој сопствен став.


[1] Ја сам био врло углађен човек (франц.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.