Pariz sa visine

„Ете, уште една повторена неправда со векови

што се потврдува: слабите и плиткоумните

секогаш да бидат во мнозинство.“

Петре М. Андреевски

                »Pariz pre tri stotine pedeset godina, Pariz petnaestog veka, bio je već ispolinska varoš. Mi, Parižani veoma se varamo ako mislimo da je današnji Pariz mnogo veći od ondašnjeg. Od Luja XI Pariz se uvećao svega za jednu trećinu. Ali je zacelo mnogo više izgubio u lepoti nego što je dobio u veličini.

                Kao što je poznato, Pariz je ponikao na onom starom ostrvu na kome je sada Stara varoš i koje ima oblik kolevke. Obala toga ostrva bila je njegov prvi bedem, Sena njegov prvi jarak. U krugu toga ostrva ostao je Pariz više stoleća, sa svega dva mosta, jedan na severu i jedan na jugu, …

Виктор Иго (1802 – 1885)
foto by pixabay

… Godine 1367 varoš se beše već toliko raširila u predgrađu da je bio potreban novi bedem, naročito na desnoj obali. Karlo V podiže ga. Ali varoš kao što je Pariz neprestano raste. Samo takve varoši postaju prestonice. One su levak u koji se stiču sve geografske, političke, moralne i intelektualne struje jedne zemlje, sve prirodne težnje jednoga naroda; one su, tako reći, izvori civilizacije, ali i kanali u koje se trgovina, industrija, inteligencija, populacija, sve što je sok, sve što je život, sve što je duša jednog naroda, sliva i nagomilava bez prestanka, kap po kap, vek po vek…«

NASTAVLJA SE

Насловот на овој пост позајмен е од делото „Bogorodičina crkva u Parizu“ од францускиот писател и академик Виктор Иго. Дали неговите ставови за заедницата во која тој живеел и работел може да се применат во сегашно време за нашава заедница?

Париз, Сена
foto by pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.