Tehnokratska bolest & Cezar i kornjača

„Оној што не е готов да се жртвува за секој

foto by pixabay

атом од своите уверенија нека не се вика

претставник на народните мисли.“

Светозар Марковиќ

Францускиот академикот Alain Peyrefitte,  едноставно и отворено во своето делото „Tehnokratska bolest“, напишал како во неговата општествена заедница се создава прогрес, кога со граѓаните ќе „загосподари“ „духот на господарот“. Без оглед за какво општествено уредување се работи, неопходен чинител треба да представува влевањето на луѓето на независност. Тоа е представено како душа на заедницата, која треба да ја влее „Цезарот“.  

„Duh gospodara“  ─ »Još su rijetki Francuzi koji raspolažu pokretačkom inicijativom što ju je Voltaire lijepo nazvao „duhom gospodara“, pokazaću da se svako umijeće vladanja sastoji u tome da se „ljudima ulije neovisnost koja daje snagu“. U Francuskoj su sloboda i „pluralizam“ postale dogme; ali nikad nisu bili princip konkretne organizacje javnog, privrednog i društvenog života. Sve dok to ne postanu, kako se možemo nadati da ćemo izbjeći rimskom nasljeđu hijerarhiskog reda? … Centralizirani liberalni red i hijerarhijski red u raspadanju – ta mešavina je eksplozivna.

foto by pixabay

… Dugo je Francuska napredovala kao testudo, kornjača rimskih legija. Svaki legionar se sagiba i stavlja svoj štit iznad glave i tjela. Taj štit je izbočeni kvadrat koji mu štiti glavu i cijela leđa; savršeno se spaja sa susjednim štitom. Zbijeni jedan do drugoga vojnici polako napreduju zaštićeni od strelica i kopalja pod ljuskama tog oklopa. Kad napadaju neku tvrđavu popnu se jedni na druge: kornjača se pretvara u piramidu kako bi vojnici najvišeg reda mogli doseći zidine. Ali time je kornjača osuđena na nepokretnost: srušila bi se pri najmanjem pokretu. To savršenstvo rimske vojne organizacije su romanska društva u beskraj reproducirala i u civilnom životu.

            Ali društva ne žive samo od reda: treba im i duša. I tako se javlja Cezar: otac, svećenik, učitelj, gazda.« NASTAVLJA SE

foto by pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.