Kult novca

Kult novca je jedina religija malograđanstva.

foto by pixabay

Teško da je iko drugi uspeo da tako verno i

snažno pokaže duhovnu bedu koju taj kult

proizvodi kao što je to uradio Branislav Nušić.

Pavle Zorić

Pavle Zorić автор на предговорот кон изданието од 1962 година на делото „Autobiografija” од Бранислав Нушиќ, едноставо и читливо нè воведува во тајните на ова дело. За наслов на овој пост го преземавме неговиот израз „Kult novca“, израз кој на интенизитетот на своето значење го има задржано и во денешново време.

»U to doba, kada sam prohodao, najvažniji je događaj bio: postupaonica. To je onaj lepi naš običaj da se detetu kad prohoda lomi pogača nad glavom. Ali, pre no što će se pogača prelomiti, na nju se stavljaju razni predmeti i stavlja pred dete, te se pusti da se samo maši, i ono čega se maši, tako se tumači, biće mu poziv u životu. Na pogači, koja je pred mene bila stavljena, bila je jedna knjiga, novac, pero i ključ, kao atributi: nauke, bogatstva, književnosti i domaćinstva. Ja sam, razume se, bacio oko na paru, i otada pa sve dosada taj mi je ukus ostao neoslabljen. Ali u trenutku kad sam koračio da uzmem paru, nje nekom mađijskom silom nestade sa pogače. Tražili smo je i tražili, ali je ne nađosmo. Docnije smo tek saznali da je moj stariji brat, u momentu kada sam ja pošao pogači i kada su svi pogledi i sva pažnja bili upravljeni na moje podvige, – ukrao paru, iako za to nije imao opravdanih razloga, jer je on davno već bio prohodao. Morali su metnuti drugu paru, jer sam ja udario u takvu pisku i dreku kao da mi je toga časa menica bila protestovana. Predviđanja koja se za ovaj čin vezuju ispunila su mi se odista u životu; otada pa sve do danas, za koju god se paru ja mašim izmakne mi nekako. …«

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.