Схвати своје могућности – Епилог

“Um sam po sebi nije disfunkcionalan. On predstavlja

izvrsnu alatku. Disfunkcija se javlja kada u njemu tragate

za svojim ja i kada zamenite njega sa sobom. On tada

postaje egoički um i preuzima komandu nad čitavim vašim životom”.

Echard Tolle

» – Ваши људи су романтици – рече Стевенсон после превода. – Они слабо познају посао. Ви подржавате код њих тај романтизам. То је излишно. Вама је потребан патос дела, а не патос романтике. С романтиком вам је можда успевало да се браните од непријатеља, али ако не научите људе да раде, ви нећете бити у стању да организујете производњу.«

Јаков Ињин иако млад, но очигледно полн со високи човечи квалитети, во своето капитално дело „Велики конвејер“ на извонреден начин ја представува потребата за еднакви можности во заедница која треба да има нов пософистициран поглед на светот. Насловот на ова дело го содржи зборот „конвејер“, тоа е онаа т.н. бесконечна лента на која почнува и завршува производството на еден конечен производ. Производ кој треба да има употребна вредност за многу членови на една конкретна заедница. Во ова дело конкретно станува збор за фабрика која произведува трактори. Трактори кои  стануваат гордост на сите припадници на таа конкретна општествена заедница. Инаку споменатата фабрика и денеска произведува трактори, само за подсетување ова дело е објавено во 1932 година. Секаков понатамошен коментар не е потребен.

Дали има нешто победно од живеење во заедница, која последниве три децении ја водат субјекти кои сите заедно немаат морален капацитет колку младиот писател Јаков Иљин, кој починал на 27 годишна возраст. Тоа е така кога некој не може да си ги „сфати своите можности“. Поради таа „мала фалинка“ на конкретни општествени ликови, не само оваа туку и којзнае уште колку наредни генерации нема да можат да ја исправат оваа „мала фалинка“.„Фалинка“ која е основна карактерна особина на цела една плеад црно-бели актери на нашава општествена сцена. Но, на овој начин се создава простор за нови ликови кои треба да ги покажат своите карактерни особини за добробит на целата општествена заедница. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.