Autogestion ili participativno društvo 2

foto by pixabay

Što samovoljnije neki činovnik iskorištava svoju vlast,

to se više služi na bezličan način.

Alain Peyrefitte

»»… Jednom, u Peruu, posjetio sam poljoprivrednu kooperativu Kečua Indijanaca, potomaka Inka, tridesetak kilometara od Kuska, nekada glavnog grada imperije Inka. Primili su me rezervirano, vjerujući da sam Amerikanac. Kad sam rekao da sam Jugosloven, sekretar kooperative, jedini među njima sa srednjom školom, prosto je poskočio sa stolice: »Jugoslavia – autogestion!«. Atmosfera se odmah izmjenila. Okupio se čitav savjet kooperacije i mnoštvo drugih ljudi, pa smo tako, na pet hiljda metara nadmorske visine, do večeri raspravljali kako bi trebalo organizirati njihov »autogestion«, samoupravljanje u njihovoj kooperativi.

Kad to čovjek jednom doživi, onda shvti koliko je ideja samoupravljanja vitalna i koliko je potrebna svijetu. Tako sam ja »po liniji samoupravljanja« prošao cijeli svijet. To je ono novo o čemu sam imao nešto da kažem ljudima sa raznih meridijana; to, a ne matematička ekonomija, modeliranje ekonomije itd. iako sam objavio mnoge knjige s područja ekonomske analize, planiranja i modela – nije ih to najviše interesiralo. Interesiralo ih je kako izgraditi participativno društvo. …

foto by Marinela

… U Aziji teče sličan proces, u Africi koja je najmanje razvijen kontinent ide malo polakše, ali se ipak kreće. Recimo u Tanzaniji postoji orginalan pokušaj samoupravnog organiziranja sela, takozvani Ujama pokret.

U razvijenom svetu Švetsku valja izdvojiti. Njeni »radnički fondovi« direktno vode u samoupravnu privredu. Ideja je u tome da se od profita firme svake godine otprilike jedna petina ulaže u te fondove. Fondovi su nedjeljivi, nisu privatni i čovjek ne može uzeti »svoj dio« kad ide iz poduzeća. Sredstvima iz radničkih fondovе nabavljaju se zajedničke radničke akcije i kada radnici budu imali većinu akcija, preuzet će upravu poduzeća. U svim ostalim evropski zemljama zakonodavstva uključuju neki aspekt sudjelovanja radnika u upravljanju. To ide od savjetodavnih prava pa do paritetnog sudjelovanja u upravljanju velikih kompanija.« NASTAVLJA SE

Професор Бранко Хорват, како висок представника на научната заедница, аргументирано  се залагал за примена на научните достигања за развој на конкретна општествена заедница. Представници на таква заедница кои имале доблест да ги прифатат и применат соодветните научни достигања постигнувале резултати во своите заедници. Резултати кои не се за подценување, а секој кој сака квалитетен живот во својата заедница, а располага со општествениот алат треба тие научни достигања да ги прилагодува на современите општествени потреби.

autor teksta

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.