Autogestion ili participativno društvo

foto by pixabay

… kao pravom sladokuscu, dovoljna je nagrada

bila intelektualni užitak rješavanja problema.

Sir Arthur Conan Doyle

 

»»Čuo sam, doduše iz druge ruke, da je jedan naš isaknuti ekonomista, koji se baš ne može optužiti za »horvatizam«, u jednom privatnom razgovoru rekao o Vama: »Što se međunarodnog naučnog ugleda tiče, svi mi ostali na jednu stranu terazija, Horvat na drugu« Kako ste postali ono što jeste?  (интервјуто го водел новинарот Zvonko Simić, истото е објавено во јануари 1984 во NIN).

Moja partizanska generacija gledala je na socijalizam ne kao na teoriju, nego kao na nešto što treba ostvariti, tako da sam karijeru počeo kao ekonomista naftnog poduzeća. I moja prva dizertacija bila je sa područja nafte. Poslije sam prešao na Ekonomski institut u Zagrebu, a odatle me je Sergej Kraigher, takoreći na silu, doveo u Zavod za plan. U to vrijeme su se kadrovska pitanja rješavala partijskim dekretom. Upravo sam radio doktorat i nije mi se išlo, ali su mi rekli – ili u Beograd ili iz Partije. Dobro, rekao sam, idem u Beograd, ali onda me uposlite tamo gdije mogu nešto pridonjeti, a to je istraživački rad. I Kraigher, koji je tada bio direktor Saveznog zavoda za planiranje, složio se, pa smo 1958. god. osnovali Odeljenje za metodologiju planiranja. Tu je u nas prvi put uvedeno modeliranje, matematika, društveno računovodstvo, međusektorska analiza, sve te nove stvari.

foto by Marinela

Od onda pa do danas ostao sam vezan za konkretnu ekonomsku politiku i planiranje u Jugoslaviji. Sudjelovao sam u radu na pripremanju svih naših planova, u početku više kao jedan od kreatora (metodologa), kasnije, od 1965. god., kada je planiranje krenulo nizbrdo, više kao kritičar u stručnim diskusijama.

Iskustvo koje se stekne u zemlji veoma je dragocjeno, ali, pretpostavljam, nedovoljno. Ekonomista vjerojatno mora imati šire, svijetske poglede i odgovarajuće iskustvo.«« NASTAVLJA SE

Професор Бранко Хорват, легенда или реалност, научник кој се залагал за економска изградба на современо општество врз научна основа. На плодовите од неговите економски проучувања, сега се насладуваат во некои други современо уредени општествени заедници.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.