Teamwork – предизвик сваког друштва 2

AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS

Господин Директор Института за Национални Публицитет„НАРОДНО ДЕЛО“ Петар М. Петровић тридесетих година прошлог века скупио је храброст и окупио око себе 121-ог предстаника тадашње научне и уметничке заједнице и објавио 1937 године, позамашни рад »СВЕЗНАЊЕ« – општ енциклопедиски лексикон. У том капиталном делу на 65-ој страници је написана следећа античка мисао:

»AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS (лат.: Платон ми је мио, али ми је истина милија), речи из Аристотелове Никомахове етике. Смисао: није довољно да неко мишљење буде примљено стога што је од умне и поштоване личности, него треба и истини да одговара«.

Господину Петровићу у овом обимном раду који има 2720 страна редакциски помоћници су му били:

фото из енциклопедије “Свезнање”
 • Миодраг Рајичић (професор држ. трговачке академије, Београд),
 • д-р Миленко Филиповић (доцент универзитета, Скопље),
 • д-р Петар Булат (б. професор универзитета, сад Војне академије, Београд),
 • Момир Вељковић (професор гимназије Београд).

Сарадници на овом енциклопедиском делу били су распоређени у следећим областима науке и уметности:

 1. Историја (Југословенска, Општа, Нумизматика),
 2. Религије ,
 3. Уметност (Архитектура, Сликарство, Музика, Позориште и кинематографија, Естетика),
 4. Лингвистика (Српскохрватска филологија, стране речи и пословице, Општа лингвистика, етимлогија, лексикографија, историја филологије),
 5. Књижевност (Југословенска, Бугарска, Енглеска, Источњачке, Италијанске, Немачка, Пољска, Руска, Северне, Француска, Чешка, Теорија књижевности),
 6. Филозофија (Логика, етика и психологија),
 7. Педагогија,
 8. Биологија (Ботаника, Зоологија),
 9. Медицина (Акушерство, Алкохолизам, Анатомија, Бактериологија, Венеричне болести и дерматологија, Гинекологија, Дечје болести, Заразне болести, Зубарство, Интерна медицина, Козметика, Општа медицина, Ото-рино-ларингологија, Очне болести, Психијатрија, Рентгенотерапија, Рак, Туберкулоза, Фармакологија, Физиологија, Хирургија),
 10. Ветерина,
 11. Математика (Математика и астрономија),
 12. Техника (Геологија и минералогија, Грађевинарство, Електротехника, Машинска техника, Радиотехника, телеграф, телефон, Техничка хемија и електрохемија, Технологија, Хидротехника, Физика, Хемија),
 13. Народна одбрана (Војска, Авијација, Морнарица),
 14. Географија (Општа, Југословенска, Регионална, Географске карте, Метеорологија),
 15. Етнологија и антропологија (),
 16. Право (Грађанско – са грађанским и стецишним поступком, Трговачко и менично, Међународно приватно, Кривично право – с кривичним поступком, Државно, Административно, Међународно јавно, Римско право, Дипломација),
 17. Политичка економија, финансије и социологија (Економија, финансије и социологија, Радничка питања),
 18. Статистика (1),
 19. Трговина и индустрија (Трговачке науке и књиговодство, Унутатња трговина, Спољна трговина, Индустрија),
 20. Пољопривреда (Агрикултура и педологија, Биљна производња општа и посебна, Виноградарство и винарство, Воћарство, Ентомологија, Квалитет пшенице, Коровске биљке, Млекарство, Овчарство и свињарство, Пчеларство, Селекција, Семенарство, Фитопатологија),
 21. Шумарство, лов и риболов (Шумарство и лов, Риболов),
 22. Физичко васпитање (Туризам, Спорт, Соколство).

  фото из енциклопедије “Свезнање”

Када би неко у садашње време само покушао да окупи овако импозантан тим стручних кадрова ради обављања одређеног посла, сигурно би наишао на милион препрека да се то не уради. Ако се узме у обзир да у садашње време финансије нису никакав проблем када је реч о сериозном друштвено оправданом послу ипак нико, понављам нико не би могао да окупи овакав тим. Највероватно при састављању једног таквог тима „химба“ би била један од главних чимбеника да се то не уради, јер ми живимо у време појединаца који хође да увек за себе уберу све ловорике. Зато смо и тамо где смо на репу европског друштва, а све то захваљујући „великим“ умовима који су засели на друштвени „Олимп“ и не мењају никако свој курс који су сами себи зацртали у својим ограниченим мозговима. Имајући став о себи да су „big guys“ али с „small brains“.

Из величанственог тима господина Петровића издвоио би једну личност, а то је Даница Аранђеловић (виши пристав Огледне контроле пољопр. станице, Топчидер) најмање из два разлога. Први, јер је једина жена у тиму господина Петровића, а други, јер је радила на делу којe се односи на „Коровске биљке“. Нама би у садашње време добродошла једна жена која би радила на одклањању „друштвеног корова“ који се богами накупио у последњих педесетак година. 

2 thoughts on “Teamwork – предизвик сваког друштва 2”

 • Вистината никогаш нема изгубено на својата цена, одсекогаш имала голема вредност, но овде кај нас никој не ја цени и на никого не му е потребна во сегашново наше време.

 • Izvanredan leksikon, kako su se akademski građani zalagali da urade nešto društveno korisno, za se ljudi mogu prosvećivati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.