Интелектуален алат

foto by pixabay

»… a u ruke Mandušića Vuka biće svaka puška ubojita!« кога Његош го пишувал ова дело многу добро знаел дека во рацете на интелектуалниот мајстор секој интелектуален алат создава чуда. Во сегашно време е вистински предизвик да не се познава интернет алатот, алат без кој неможе да се замисли сегашново интелектуално мајсторство. Секој вистински интелектуалец треба да има и да го користи интернет алатот за добробит на заедницата. Додека заедницата треба да има доблест да ги препознава отворените умови кои творат за нејзиниот просперитет и благосостојба и да ги привлекува, а не да ги оттурнува од себе. Тоа многу добро му било познато на интелектуалниот мајсор Његош кога ги пишувал овие стихови: „Ko na brdo, ak’ i mâlo, stoji više vidi no onaj pod brdom – ja poviše nešto od vas vidim, to je sreća dala al’ nesreća! – Vladika Danilo“

1 thought on “Интелектуален алат”

  • Навистина, во денешно време кој не ги користи придобивките од интренетот, како да не е присутен во актуелните случувања.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.