Mentori sajta

Tomazo Kampanela
ИСАК ЊУТН (портрет Чарлса Жервеза из 1717 г.)

 Lingva franka

Со овој јазик се користеле менторите на оваа веб страна при пишувањето на своите дела, без оглед на тоа кој на кој меридијан живееле и твореле во своето време. Тоа е јазикот на науката и разумот кој е разбирлив за секој поединец кој има било какво ниво на образование. Не случајно се вели образован е оној кој има образ. Образованието е примарна цел која овозможува остварување на сето тоа што може отворените умови да го имаат како идеја. Идеја која создава услови за квалитетно живеење.

Само доколку се применуваат следниве основни вредности:

  1. Слобода,
  2. Демократија,
  3. Еднакви можности
Vintage, Andrew Carnegie, Man, Person
Andrew Carnegie
Branislav Nušić (nacrtao Miloš Vušković)

Може да се зборува за остварување на благосостојба во една заедница преку подобрување на квалитетот на живеење.