Ништо ново 6

Детето што се капело 

            Капејќи се во реката, некое дете дошло во опасност да се удави. Догледало некој минувач и почнало да го вика на помош. Меѓутоа, овој фатил да го кори детето оти се осмелило да влезе во водата. Тогаш детето му рекло:

Лажливото дете

            Додека ги пасело овците некое дете измислувало дека божем доаѓа волк да го исколе стадото. Затоа, довикувајќи ги селаните, повикало: „Ваму, на помош! Иде волк!“.

            Кога селаните дотрчале, виделе дека лаже. Тоа често правело така, а селаните секогаш верувале дека лаже. Еднаш навистина дошол волк, но, иако детето викало на помош. Волкот го нашол стадото незаштитено и лесно го уништил целото.

Ова се дел од басните на Езоп (околу 620 – 560 г.п.н.е.) објавени за наши прилики во 1966 година во Скопје од издавачот „Кочо Рацин“, но очигледно дека нивните поучни пораки не допреле до свеста на субјектите кои од тогаш до денеска се одговорни за важи општествени прашања во нашава заедница.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.