Amicorum – мај 2014-бр.1-стр. 17-19/1

Self made  заедница

Self made man & women се себе свесни ликови кои знаат секоја вредност да ја постават на вистинското место со што се овозможува ослободувањето на индивидуалните способности да дојде до потполн израз создавајќи услови за одредено ниво на благосостојба која ја чувствуваат и користат сите членови на заедницата. Кога само со џепно ноже ќе заминат во џунгла изградуваат супермаркет кој потоа им служи на сите членови на заедницата, тоа е карактеристика на self made man & women.  Во реална општествена заедница желбите се едно, а реалноста друго само self made man & women знаат како да ги реализираат желбите. Сето друго е само пуста желба да се постигне нешто со импровизирани дејствија. Функционирањето на заедницата – нејзино гориво се self made man & women, а не епизодни илузионисти со скромни интелектуални можности, а незаситна алчност. Големината на малите народи е во величината на нејзините self made man & women, а не во алчноста на затворените умови. Pax in domus  претставува императив за секоја заедница … која знае да ги користи своите материјални и интелектуални вредности преку дејствата на self made man & women. Епидемијата на алчност околу педесетина години активно е присутна на овие простори, оставајќи пустелија позади себе. Овие простори  паметат и други времиња, времињата на Робевци…

П Р О Д О Л Ж У В А

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.