Како се учи …

 “Nauka koja se usteže da zaboravi

svoje osnivače je izgubljena.“

Alfred Nort Vajthed (1861 – 1947)

Рудолф Џулијани извонредно на едноставен и лесен начин го искажува својот став околу карактерната особина како се учи, во своето дело „Лидерство“. Секој кој сака може многу да научи од овие негови искази. Тоа особено е важно за субјектите кои се задолжени за спроведување на правото и правицата.

Подготвувај се немилосрдно

»Еден од моите претходници, како правобранител во Јавното обвинителство во јужниот округ на Њујорк беше Џ. Едвард Ламбард. Именуван од председателот Ајзенхауер, беше извонреден адвокат – партнер во Донован, Лижр, Њутон и Ламбард, подоцна многу години беше успешен во американскиот Апелационен суд. Кога беше Ед американски правобранител, негов главен асистент беше Лојд Мек-Махон, мојот прв шеф. Лојд научи многу од судијата Ламбард, а јас пак од Лојд. Едно од правилата на судијата Ламбард ме водеше многу добро оттогаш па сè досега: не претпоставувај ништо.

Додека работев како службеник за судијата Мек-Махон, постојано ја повторуваше таа изрека објаснувајќи ми како се случуваат грешките. …«

ПРОДОЛЖУВА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.