Amicorum – мај 2014-бр.1-стр. 15-17/1

Француска болест

Мотив од Боцвана
(foto by pixabay)

Tоа е болест од која боледуваат  французи? Сигурно, ние сме здрава заедница и неможе да боледуваме од таму некаква си француска болест. Француска болест е онаа болест која претставува потреба за се и сешто надолго и нашироко да се расправа. Ова веќе изгледа како позната работа. Додека ние расправаме Боцвана има за нашата заедница недостижен БДП кој за “само” дваестина години го зголемила за 2,6 пати, додека нашата заедница за историски цели големи два пати. Лесно им е на нив во Боцвана тие имаат природни богатства кои сами се експлоатираат, а можеби ја прележале француската болест. Што се случува со нашите природни богатства кој ги експлоатира?  Што е тоа француската болест, какви ставови имаат француските граѓани за неа:

foto by pixabay

Французин сум и тоа ме тишти. (Франсоа Вилон околу 1460 година)

Ја познавам болеста на своето царство. (Хенри IV 1599 година)

Француската болест која се манифестира со потребата за се и сешто надолго и нашироко да се расправа и со афинитет се да се сведе на декламации кои тврдоглаво  ги подржува научната заедница преку почитувањето само на стилот и надареноста. (Ернест Ренан 1859 година)

Ја обвинувам болеста која не нагризува од сите страни. . . Разузданоста на анархијата или на реакцијата се сведуваат на исто, бидејќи болеста потекнува од самата земја, неспособна себе си да се организира ниту под едно од различитите уредувања кои едно по друго тоа се обидуваат веќе цело столетие. (Жорж Клемансо 1913 година)…

П Р О Д О Л Ж У В А

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.