Мравката и штурчето 2

„… – Сонцето и месецот и сите небески тела со своите

постојани и незапирни движења нè учат

дека и ние треба секогаш да работиме.

Доситеј Обрадовиќ

foto by pixabay

Ова му се допаднало на штурчето и тргнало со мравката.

Полека но сигурно се наближила пролетта. Цела зима штурчето ја помина со мравката, благодарение на нејзината заштеда. Воглавном се забавуваа, времето беше студено, немаше што да се работи. Кога дојде пролетта мравката го запраша штурчето:

Од ден во ден покрај своите секојдневни обврски мравката имаше време да му помага на штурчето да ја направи својата куќа и го упатуваше во работните обврски.

Наредната зима штурчето имаше своја куќа и доволно време за да ужива во плодовите на својата работа

Никој не е „изгубен случај“ додека самиот не реши дека е така, а не поинаку. Многу малку е потребна добра воља за работите да тргнат по нагорна линија. Изборот е секогаш индивидуален.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.