kids is …

Мајсторот на перот Пауло Коелјо преку овие свои мисли величенствено ни ги представува децата и нивниот однос кон нештата.

foto by pixabay
  •  »Прашај ги децата Тие знаат сè.
  •  Има три работи што возрасните во секое време можат да ги научат од децата:
  •  1. Да бидат среќни без причина
  •  2. Секогаш да бидат зафатени со нешто
  •  3. Да знаат да го бараат – со сите свои сили – она што го посакуваат.«

Затоа со свои идеи, предлози размислувања ќе бидат представени како дел од големиот long life проект »Мали Големи Луѓе«, кои ќе ги представуваат преку свои постови во Category: Little Big People  

foto by pixabay

 

Патувањето може да започне

foto by pixabay

 

Теми:

1. Сакам да бидам победник

2. Сакам да ја добијам својата прилика за успех во мојот живот

3. Сакам да научам како да бидам победник

4. По сопствен избор

1 thought on “kids is …”

  • Кога возрасните постојано би учеле од децата, каде би ни бил крајот, но никој децата за ништо не ги прашува.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.