Sonet – osveženje za intelektualni um

Opterećeni problemima sadašnjice, svaki intelektualac koj je na akademsko-društvenoj lestvici dostigao određene visine trebalo bi da povremeno svoj um osveži čitanjem ponekog sonata. Posebno se ovo odnosi na intelektualce koji imaju progresivne stavove. Srednjovekovni majstor slobodnog duha Tomazo Kampanela nam preporučuje sonet “U slavu gluposti” koj je napisao Đordano Bruno. Tako svako ko predstavlja »neobuzdanog apostola nove misli« po mišljenju  Tomaza Kampanele, koji ima slobodan duh kao što je bio njegov, mora bar jednom pročitati ovaj ironični sonet Đordana Bruna. Koji glasi:

„O sveta i blažena gluposti, sveto neznanje i sveta ludosti, blagoslovena pobožnosti što si sama više zadovoljila duša no što bi bila mogla sva istraživanja razuma!
Ni uporno noćno bdenje ni naporan rad, ni filozofska razmatranja ne mogu dospeti u ono nebo gde si ti podigla svoje prebivalište.
O vi umovi koji istražujete, šta vam koristi što izučavate prirodu i što ispitujete jesu li zvezde stvorene od vatre, zemlje ili vode:
Sveta i blažena glupost prezire sve ovo, jer sklopljenih ruku i na kolenima ona očekuje svoje spasenje samo od Boga.
Ništa je ne žalosti, ništa je ne zanima, sem brige o večnom pokoju koji će nam Bog posle smrti milostivo podariti.“

Napisana pre više od četiri veka ova poruka ima svežinu današnjeg vremena. Vreme koje je i te kako obremeneto glupošću.

2 thoughts on “Sonet – osveženje za intelektualni um”

  • Од секогаш била практикувана глупоста кога треба да се задржат сопствените привилегии.

  • Одсекогаш прогресивните луѓе имале проблеми со својата околина кога ги искажуваат своите ставови.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.